Radio Logos

Jemi këtu për t'ju shërbyer juve

Current track

Title

Artist


Shfrytëzo Kohën 01

Rick Grubbs

Vendime të drejta.

Një udheheqës i krishterë, të cilin Perëndia e ka përdorur gjerësisht kohët e fundit,
na ka treguar për një incident që i kishte ndodhur vite më parë dhe që e ndihmoi
për të themeluar qëllimet dhe prioritetet ne jeten e tij.
Ndërsa vazhdonte gjimnazin, një udhëheqës i ri e inkurajoi atë duke i kërkuar t’i
përgjigjej dy pyetjeve para se të përfshihej në disa aktivitete jashtë programit.

Pyetja e pare ishte: “Për çfarë do të shërbeje ky aktivitet në 10 vitet e ardhshme?”

Ndërsa pyetja e dytë: “Për çfarë do të shërbejë ky aktivitet në përjetësi?”

Këshilluesi i shpjegoi gjimnazistit se si këto pika mund ta ndihmonin për të qënë me i qartë
dhe i kujdesshëm që vendimet e jetes se tij të jenë të suksesshme, ashtu siç bën një fermer
për të lëruar nje hulli te drejtë. Një pendar me përvojë do të zgjedhë një vend në fund të
fushës dhe pastaj një pemë te largët pas saj. Për aq kohë që këta dy shënues janë rresht ,
pendari e di se ai është duke shkuar në një vijë të drejtë.
Në të njëjtën mënyrë, kur një aktivitet e plotëson testin 10 vjeçar dhe testin e përjetësisë,
atëhere mund të konsiderohet si një investim i mirë i kohës. ” Por, ato aktivitete që nuk
do të na shërbejne do të na pengojnë duke mos e shfrytëzuar kohën.

Shfrytëzo kohën

It's all about TIME

More info