Radio Logos

Jemi këtu për t'ju shërbyer juve

Current track

Title

Artist


Shfrytëzo Kohën 05

Rick Grubbs

10 Urdhërimet

Nëse keni parasysh ndërtesën e Gjykatës të Lartë në Washington DC, në krye të saj do të shihni një statuje të Moisut me 10 urdhërimet.

Statuja e gdhëndur e Moisiut në krye të gjykatës tregon për rëndësinë e 10 urdhërimeve si baza e sistemit ligjor në Amerikë.
10 urdhërimet na japin gjithashtu udhëzime edhe për drejtim në jetën tonë personale se si duhet ta shfrytëzojmë kohën.

Për shembull, kini parasysh programet argëtuese të mbrëmjes. A nuk do të vini re diçka që lëvdon tradhëtinë bashkëshortore dhe e bën atë të duket si e modës?
A nuk do të vini re njerëz që kryejnë vrasje? Do ta ekspozoje familjen tënde ndaj reklamave që i nxitin ata për të qënë lakmues?

Gjatë argëtimit do të lejojë që emri i Zotit të përdoret kot?
Gjatë programeve dëfryese, a do të jenë fëmijët model i mirë për tu marrë shembull nga fëmijet tuaj në mënyrë që të nderojnë atin dhe nënën?

Mbani mend, të mësosh 10 urdhërimet dhe ti praktikosh për mënyrën si do ta përdorësh kohën, kjo do të të ndihmojë ta shfrytëzosh kohën.

Shfrytëzo kohën

It's all about TIME

More info