Radio Logos

Jemi këtu për t'ju shërbyer juve

Current track

Title

Artist


Prekja e Zotit

Prezantuar nga Charles Stanley

Scheduled on

E shtunë 01:00 01:30
E shtunë 08:00 08:30
E shtunë 18:00 18:30
E diel 01:00 01:30
E diel 08:00 08:30
E diel 18:00 18:30

Prekja e Zotit

Tagged as ,
Mësime udhëzuese për rritjen frymërore që përqendrohen te lutja, karakteri i Perëndisë, përbashkësia përmes Frymës së Shenjtë dhe personit të Jezu Krishtit.

Charles Stanley, themelues i Shërbesës Prekja e Zotit tregon një njohje të madhe të nevojave që kanë njerëzit duke na dhënë të vërteta praktike nga Bibla për jetën e përditshme. Duke e modeluar shërbesën e tij sipas mesazhit të apostullit Pal drejtuar efesianëve, Dr. Stanley beson se:

” . . .Jeta nuk ka asnjë dobi nëse nuk e përdor për të kryer punën që më ka caktuar Zoti Jezus–që t’u tregoj të tjerëve Lajmin e Mirë për mirësinë dhe dashurinë e madhe të Perëndisë (Veprat 20:24 Bibla e Gjallë).

Sot, programi Prekja e Zotit mund të dëgjohet në çdo komb të dheut përmes radios, valëve të shkurtra apo transmetimeve televizive.

Mesazhet e Dr. Stanley prekin çështje të tilla si kujdesi prindëror, financat, krizat personale, emocionet dhe marrëdhëniet. Mësimet udhëzuese për rritjen frymërore përqendrohen te lutja, karakteri i Perëndisë, përbashkësia përmes Frymës së Shenjtë dhe personit të Jezu Krishtit. Dr. Stanley beson fuqishëm se Bibla është Fjala e pagabueshme e Perëndisë, një besim i fortë që pasqyrohet në mësimet e tij.


Read more